čestina
Tento web používá pro svou funkci soubory cookies.OK Více informací naleznete zde.
SAM Finance - nejvýhodnější pojištění
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn

Email

Tisk

Více

Přehled produktů

Naše společnost poskytuje firmám, podnikatelům a fyzickým osobám komplexní služby ve všech druzích pojištění. Spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli a pro klienty zajistíme vždy nejlepší řešení. V této části uvádíme přehled základních pojistných produktů.

Pojištění majetku

živelní pojištění – („All risk“, „vyjmenovaná rizika“)
pojištění pro případ odcizení a vandalismu
pojištění skla
pojištění lodí
pojištění veletrhů a výstav
 

Pojištění přerušení provozu

pojištění požárního přerušení provozu
pojištění přerušení provozu z důvodu výpadku veřejných služeb
pojištění přerušení provozu v případě škody u dodavatelů nebo odběratelů
 

Pojištění odpovědnosti

pojištění obecné odpovědnosti
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
pojištění profesní odpovědnosti za škodu
 

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
 

Pojištění technických rizik

pojištění strojů a strojních zařízení
pojištění elektronických zařízení
strojní a elektronické přerušení provozu
 

Stavebně-montážní pojištění

stavebně-montážní pojištění
 

Pojištění přepravy

pojištění přepravy zásilek
pojištění odpovědnosti silničního dopravce
pojištění odpovědnosti zasílatele
 

Pojištění vozidel

havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus)
povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
pojištění čelního skla / skel vozidla
pojištění přepravovaných zavazadel
úrazové pojištění přepravovaných osob
pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
pojištění asistenčních služeb
pojištění ztráty hodnoty vozidla
 

Pojištění pohledávek

pojištění pohledávek
 

Pojištění bondů

pojištění bondů
 

Pojištění software a e-business

pojištění software a e-business
 

Pojištění životního prostředí

pojištění životního prostředí
 

Pojištění zpronevěry

pojištění zpronevěry
 

Pojištění únosu

pojištění únosu
 

Pojištění terorismu

pojištění terorismu
 

Pojištění kontaminace

pojištění kontaminace
pojištění stažení výrobku
 

Pojištění hospodářských rizik

pojištění lesů pro případ požáru a vichřice
pojištění plodin
pojištění hospodářských zvířat
 

Pojištění letadel

pojištění letadel
 

Pojištění záruk za spotřební daň

pojištění záruky (kauce)
Pojištění celního dluhu
pojištění ručitele celních dluhů
 

Pojištění formou kaptivní pojišťovny

pojištění formou kaptivní pojišťovny
 

Pojištění vlastnického práva k nemovitosti

pojištění vlastnického práva k nemovitosti
 

Pojištění zaměstnanců a soukromých osob

životní pojištění
úrazové pojištění
pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
penzijní připojištění
cestovní pojištění
pojištění majetku a odpovědnosti občanů